• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SMÅVILTJAKT 2017

Fredag 23. Desember 2016

1000099334 roy

SMÅVILTJAKT for 2017.

Nytt av året er at det nå vil være et jaktkort som er gyldig i begge almenningene. Man kan, som på vegavgift, kjøpe kort i den almenningen du hører til eller kjøpe et kombikort hvor du både lov å jakte i begge almenningene.

Med BRUKSRETT mener vi de som eier eiendom i Stange Kommune og som har bruksrett i Stange Almenning eller Romedal Almenning.

INNENBYGDSBOENDE er de andre som bor i Stange Kommune, men ikke har eiendom med bruksrett. De som har gnr/bnr fra 1/1 - 210/999 tilhører gamle Stange Lensmannsdistrikt og skal kjøpe jaktkortet sitt av Stange Almenning. De som har gnr/bnr fra 211/1 og oppover tilhører gamle Romedal Lensmannsdistrikt og skal kjøpe jaktkortet sitt av Romedal Almenning.

UTENBYGDSBOENDE er de som leier koie eller fester hyttetomt av oss. Har du kundeforhold med Stange Almenning kjøper du jaktkort av dem. Har du kundeforhold med Romedal Almenning kjøper du jaktkort av dem.

GJESTEJEGER må kjøpe jaktkort på sin personlige side i nettbutikken vår (verten kan ikke logge seg inn med sin brukerId og kjøpe for gjesten sin) og gjesten må ALLTID jakte sammen med verten sin. Verten MÅ ha gyldig jaktkort i almenningen.

Oppfyller du ingen av disse kravene er det dessverre ikke mulig å jakte i våre almenninger.

PRISER;

BRUKSRETT, ANSATTE og INNENBYGDSBOENDE 16-23år:

 

Kun Romedal Almenning eller Stange Almenning:

1 dag kr 150

2 dag kr 250

Uke kr 350

Sesong kr 500

 

Begge almenningene:

2 dag kr 350

Uke kr 500

Sesong kr 700

 

INNENBYGDSBOENDE;

 

Kun Romedal Almenning eller Stange Almenning:

1 dag kr 250

2 dag kr 400

Uke kr 600

Sesong kr 900

 

Begge almenningene:

2 dag kr 600

Uke kr 850

Sesong kr 1250

 

UTENBYGDSBOENDE;

 

Kun Romedal Almenning eller Stange Almenning:

1 dag kr 350 (Ungdom 16-23år kr 350)

2 dag kr 700 (Ungdom 16-23år kr 500)

Uke kr 1000 (Ungdom 16-23år kr 800)

Sesong kr 1800 (Ungdom 16-23år kr 1000)

 

Begge almenningene:

2 dag kr 100

Uke kr 1400

Sesong kr 2500

 

GJESTEJEGER;

 

1 dag kr 350

2 dag kr 700

Uke kr 1000

Sesongkort er ikke tilgjengelig for gjestejegere.

Det er lov å ha med inntil 2 gjestejegere pr vert på jakttur.

 

Skrevet av Mona