• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

INFORMASJONSMØTER

Tirsdag 21. November 2017

drift Pershaugen 06 2

Informasjonsmøte Romedal Almenning og Stange Almenning

Vi ønsker våre allmenningsberettigede hjertelig velkommen for å høre om aktiviteten på allmenningene. Tema for kvelden er blant annet bruksretten, skogen, jakten, og driften av eiendommen for øvrig.

Det blir ett møte for hver av allmenningene:

Romedal Almenning:     Herredsvang mandag den 27. november klokken 18.00.

Stange Almenning:        Egerom onsdag den 29. november klokken 18.00.

Velkommen!