• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

RÅDYRJAKT - ENDRING AV BOKSTAVER JAKTFELT

Tirsdag 5. Desember 2017

Tor Fjeldstad 4

DA UNDERTEGNEDE HADDE UTELATT OPSALMARKA I SA ER BOKSTAVENE PÅ JAKTKARTENE ENDRET. NYE KART OG REGELVERK KOMMER MED DET FØRSTE. I ALT ER DET 11 JAKTFELT.

Dette får ingen betydning for dere som allerde har søkt.

Rådyrjakta averters for 5 år. Kriterier og oversikt over jaktfeltene finner du under fanen JAKT OG FISKE / rådyrjakt.

Kartene som ligger under rådyrjakt viser inndelingen i "hovedbølet" i Stange Almenning. Feltene A - g er Wedelskogene (ikke vist i egne kart da det kun er små felt med plass til 1 (2 lag). Kartet for Romedal Almenning har også et Jaktfelt mere enn i forrige periode.

Skrevet av Jørgen

assets/Annonse-radyrjakt-i-RASA.pdf