• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

STOR FARE FOR SKOGBRANN

Torsdag 24. Mai 2018

Faren for skogbrann er veldig stor. Her er hva kommunene skriver;

Skogbrannfare i Hamar, Stange og Løten

Det er ekstremt tørt og det er meget stor skogbrannfare i kommunene våre. Det er i tidsrommet 15. april-15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette gjelder også engangsgriller.

All brenning i eller i nærheten av skog og utmark anses i disse dager som uforsvarlig.

 

Hedmarken brannvesen har oppfordret skytterlagene til spesiell aktsomhet. Vi vil fortløpende vurdere å nedlegge forbud mot skogsdrift og annen virksomhet i eller nær skogen, men brannvesenet har fortløpende dialog med skogbruksnæringen. De har gitt følgende tilbakemelding: Vi oppfatter situasjonen i furuskog som mest prekær. All markberedning på furumark er avlyst. Vi gjør nå en fortløpende risikovurdering knyttet til den enkelte drift. Utover å flytte fra furuområder til granområder, så er det aktuelt å ta av belter/kjetting på lassbærere. Videre følger vi opp hogstlagene, slik at lassbærer ligger tett på hogstmaskin i utsatte områder, slik at de kjører på rå bar, i stedet for bar som har ligget i flere dager. Videre kan det være aktuelt at enkelte drifter gjennomføres på morgen/kveldstid. Alle entreprenører jobber med beredskapspakke fra Skogbrand og skal ha tilgang på relevant slokkeutstyr, slik at branntilløp kan slukkes av entreprenør. Entreprenør skal ikke forlate risikoutsatte drifter uten å forsikre seg om at det ikke har gått varmegang noe sted i driftsområdet. Det jobbes med å skaffe tanker for utplassering der det foregår drift.

Brannvesenet henstiller om å opptre aktsomt!

http://www.sikkerhverdag.no/brann/slokke-brann/dette-gjor-du-ved-skogbrann/