• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

MUSEGNAG

Mandag 28. Mai 2018

Musegnag 2018 rotated

I forbindelse med Foryngelseskontroll på plantefelt har vi i tillegg til Snutebilleangrep observert felt hvor musa har skadet plantene.

 

Finner du slike felt er vi takknemelige for tilbakemelding.

Skrevet av Jørgen