• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

NYTT EIENDOMSOPPSYN

Fredag 8. Juni 2018

Oppsynsvarsling

RASA har inngått et samarbeid med de lokale elgjaktlagene vedrørende oppsynsvirksomhet på våre eiendommer.

Fom førstkommende helg vil jaktlagene patruljere på begge allmenningene. De har fått en instruks å arbeide ut i fra. I tillegg vil de være uniformert (vester og skilt på bilen).

Vårt håp er at dette skal virke forebyggende på innbrudd m.m.

Skrevet av Jørgen