NYTT EIENDOMSOPPSYN

Publisert: 08.06.2018 16:00

RASA har inngått et samarbeid med de lokale elgjaktlagene vedrørende oppsynsvirksomhet på våre eiendommer.

Fom førstkommende helg vil jaktlagene patruljere på begge allmenningene. De har fått en instruks å arbeide ut i fra. I tillegg vil de være uniformert (vester og skilt på bilen).

Vårt håp er at dette skal virke forebyggende på innbrudd m.m.

Skrevet av Jørgen