• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SKOGBRANNFARE

Onsdag 4. Juli 2018

6.6 kl. 18.00

All form for åpen ild er forbudt i allmenningsskogene nå. Dette gjelder også i grillhyttene som står på badeplassene. En liten gnist er nok til å lage meget stor skade.

Det er veldig stor skogbrannfare og vi ber om at alle som tar turen ut i skogen tar hensyn til dette.

Følg med på facebook-siden vår for hurtige oppdateringer; https://www.facebook.com/almenningene/

 

 

Skrevet av Mona