• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OPPDATERING ETTER 10 DAGER MED ELGJAKT

Tirsdag 9. Oktober 2018

Malet om stor elg

Vi har nå jaktet i 10 dager. Tilbakemeldingene så langt er at det er mindre elg enn forventet. Noe ulikt hva de 19 lagene som har vært i virksomhet melder om. I tillegg  er det 4 lag som ennå ikke har startet.  Disse venter til førstkommende lørdag. Ett lag har bare jaktet de 4 helgedagene.

Vi kommer tilbake med en oppsummering etter den 15. når alle lagene har vært i skogen.

 

Så langt er det felt 42 elger i RA og 13 i SA. Total kvote var satt til 136 dyr. RASA kan komme til å redusere totalkvoten noe, basert på de endelige tilbakemeldingene i etterkant av førstkommende helg.

Jaktkartet er oppdatert med resultatet på de enkelte lagene.

Trondshatten og Grasberget i RA er ferdige med årets ordinære jakt. Eventuelle tilleggsdyr kan bli delt ut. En vurdering om tilleggsdyr vil henge nøye sammen med vår vurdering av totalstammen.

Bildet viser en ordentlig okse (arkivbilde). Men vi vet at det er jegere hos oss som har holdt igjen på sværinger (+ 16 tagger) i årets første jaktuke.

Skitt jakt videre.

Skrevet av Jørgen