• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ROVVILT

Fredag 22. Januar 2021

Tjuv5

Romedal- og Stange Allmenninger er har oppdatert regelverket for rovviltpremiering. De største endringene finner du hva gjelder premiering for av felling av villsvin.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at ingen kan jakte på våre eiendommer uten å ha løst et av følgende jaktkort: Elg, hjort, rådyr, bever eller småviltkort.

Dere med et slikt kort (de 4 første kategoriene godkjennes med kort utstedt i 2020, mens småviltkort må være løst for 2021) kan utøve jakt på villsvin på våre eiendommer.

Skrevet av Jørgen