• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Sak til årsmøtet i Romedal Almenning

Mandag 25. Mars 2019

nyhet placeholder


Det har kommet inn en sak til årsmøtet i Romedal Almenning ang flis:

 

 

 

Flis er veldig nødvendig for å ha et godt dyrehold og da er det behov for forutsigbarhet i leveranser.

Vi ser nå at det gjentatte ganger er tomt for løs flis på Rokosjøen og vi undres hvorfor.

Hvordan vil styret i Romedal Almenning skape forutsigbare leveranser av løs flis til de
bruksberretigede i fremtiden?

 Saken blir tatt opp i styremøtet. 

 Minner om årsmøtet som holdes på Bryhni Søndre kl. 19.00 fredag førstkommende (29.mars). Umiddelbart etter årsmøtet blir det servert middag. Alle bruksberettigede er hjertelig velkommen!