SLIPP AV HUND

Publisert: 19.02.2019 07:29

Vi ber dere som skal slippe hund (både på jakt og andre turer) om å vise hensyn til artene som sliter litt med mye snø. Selv om vi fikk mildvær som gjør fremkommeligheten for rådyr noe bedre, er denne arten fortsatt sårbar i vinterskogen.

Vår oppfordring er at dere som slipper hunder - reiser ordentlig til "skogs" all den tid de fleste rådyrene nå har trukket nærmere bygda.

Skrevet av Jørgen