• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Søndag kveld 11.10

Søndag 11. Oktober 2020

Gaustadsetras 8 dyr etter 8 dagers jakt i 2020

Gaustadsetra har til de grader lykkes i år. Bildet viser 8 hoder "line up" etter 8 dagers jakt - Gratulerer

4 elger felt søndag - alle i RA. Totalt 60 dyr felt i Romedal og 18 i Stange så langt under årets jakt.

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen