• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SPESIALTØMMER

Onsdag 14. Februar 2018

3. og 4. stokker

Unikt tømmer (se nedenfor).

I forbindelse med en leveranse av spesialbord til et restaureringsprosjekt i Østerdalen (samarbeid med Hedmark Fylkeskommune) sittervi igjen med et parti (ca. 15 kbm) med toppstokker fra furutrær som er opp i mot 300 år gamle. Nedenfor ser dere hva Jon B. Godal skriver om slikt virke.

Er du interessert, kan du henvende deg for å få nøyaktig stokkliste og pris.

Skrevet av Jørgen