• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Status elgjakt mandag 5. kl.12.00

Mandag 5. Oktober 2020

elgjakt Gaustdsetra 2020

Bildet viser 1 av 3 kalver skutt i Gaustadsetreberget. Laget har fått en pangstart på årets jakt med 5 av 9 dyr felt.

Totalt er det nå felt 24 dyr av ei kvote på 136 (133 fordelt så langt). 21 dyr i RA og 3 i SA.

I tillegg er det felt 4 hjort. Restkvota her er 1 spissbukk og 10 kalv/hind.

Skrevet av Jørgen