• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

STENGING VEGEROPPDATERING 17.4

Torsdag 12. April 2018

Vinter 2019

Alle vegene i RA er stengt.

Vegene i SA vil bli stengt i morgen.

Åpning vil først skje i slutten av mai.

For detaljer henviser vi til VÅRE SKOGSBILVEGER.

Skrevet av Jørgen