• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

TAKSERING SKOGSFUGL

Onsdag 29. August 2018

Orrhane

Vi har fått takseringsresultatene for begge allmenningene.

 

RA har 2,1 fugl per taksert km. Dette er identisk med resultatene fra 2017.

I SA fant vi 2,0 fugl per km. Oppgangen her er på 0,1

Med ønske om en fin jakthøst i våre skoger.

Skrevet av Jørgen