TAKSERING SKOGSFUGL

Publisert: 29.08.2018 14:44

Vi har fått takseringsresultatene for begge allmenningene.

 

RA har 2,1 fugl per taksert km. Dette er identisk med resultatene fra 2017.

I SA fant vi 2,0 fugl per km. Oppgangen her er på 0,1

Med ønske om en fin jakthøst i våre skoger.

Skrevet av Jørgen