• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

TILDELING JAKT

Fredag 22. Desember 2017

Sten.G.Nilsen

ELGJAKT

Allmenningene har fordelt elgjakta i dag. Det var 22 godkjente søknader på de 22 ledige jaktfeltene. Kun et nytt lag (RA). Alle Jaktledere har fått beskjed.

 

RÅDYRJAKT

Alle som har søkt rådyrjakt vil få jakt. Endelig trekning vil bli foretatt i januar. Vi kommer tilbake med beskjed etter den tid.

Med dette vil ønsker vi alle jegere og andre i RASAs kundekrets (intern og ekstern) ei riktig god jul og et godt nytt år.

Skrevet av Jørgen