• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Undersøkelse om bruksrett og bruksrettsytelser

Mandag 23. September 2019

undersokelse bruksrett 2

I dag sendes det ut en undersøkelse om bruksrett og bruksrettsytelser til alle eiere (bruksberettigede). Alle med registrert e-postadresse hos oss vil motta den på mail, og alle andre får brev i posten. Mottar du et brev, men ønsker å svare elektronisk kan du sende en mail til hege.ronningen@rasa.no

Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Ditt bidrag er viktig for oss.

Skrevet av Hege