• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

VEGDATABASEN

Tirsdag 16. Januar 2018

Vinter 2018

Vi har oppdatert vegkartet vårt med hensyn til hvilke veger vi holder åpne gjennom brøyting.

Det vil ikke være 100 % sikkert at alle veger er åpne kl. 08.00 Noen veger vil vi også la snø igjen som følge av at vi ikke har virksomhet der lenger.

For deg som reiser et stykke før du kommer til RA / SA anbefaler vi at deg å ringe vårt kontor for mere informasjon.

Skrevet av Jørgen