• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Vi søker skogsjef

Torsdag 13. Februar 2020

rasa stillingsannonse skogsjef hjemmeside

Med sine 240.000 dekar i Romedal Almenning og 130.000 dekar i Stange Almenning representerer den felles administrasjonen en av landets største skogforvaltninger. Vår hovedoppgave er å sikre mulighet og aksept for en langsiktig og størst mulig avkasting fra skogene, for investeringer i landbruket i kommunen. Under denne målsettingen driver vi et aktivt og profesjonelt skogbruk med høy miljøstandard og bevissthet rundt vår sammensatte samfunnsrolle.

Vi er nå på leting etter en høyt kvalifisert skogsjef med skogfaglig og skogøkonomisk tyngde. Det er viktig for oss at vår fremtidige skogsjef selvstendig behersker de verktøyene som kreves i moderne skogforvaltning.

Den vi søker har de menneskelige egenskapene som gjør han eller henne til en utadvendt lagspiller for sine ti øvrige kollegaer, og en løsningsorientert representant overfor omgivelsene for øvrig. Samtidig må skogsjefen ha evne til å ta ledelse og fremstå med myndighet når det kreves.

Kunnskapsoverføringen knyttet til 370 kvadratkilometer skog med lang eierhistorie er en omfattende prosess, men viktig for kontinuiteten. Den vi søker må derfor kunne sannsynliggjøre forutsetninger og ambisjoner om et langvarig ansettelsesforhold.

Søknad med utfyllende CV og navn på minst to referanser kan sendes til romedal.almenning@rasa.no innen onsdag 18. mars.

Spørsmål om stillingen kan rettes til gaute.nokleholm@rasa.no eller på telefon 41 44 29 92.