• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Hva er en almenning?

Nærmere beskrivelse

Vi har 3 typer almenninger. Statsalmenningene, som er eid av staten, bygdealmenninger som er eid av de som driver jordbruk i bygdelaget og privatalmenninger hvor mer enn 50% er eid av en enkelteier. Denne siste formen er svært uvanlig. Våre 2 almenninger er bygdealmenninger og har til sammen (ved utgangen av 2012) i overkant av 1.100 eiere/ bruksberettigede. 
Les mer

 

Romedal Almenning

Romedal Almenning ble solgt i 1672 til trelasthandlere i Christiania. Fram til 1846 er det flere forskjellige eiere, men da selges Romedal Almenning til ”Westye Egeberg & co”. Bygdas befolkning hadde hele tida bruksrett i almenningen med uttak av virke til eget bruk, beite og seterrett, og rett til småviltjakt og fiske.
 

Stange Almenning

Stange Almenning ble solgt til trelasthandlere i 1668. De neste 100 årene var det flere forskjellige eiere. I 1787 kjøpte familien Anker i Christiania almenningen. Imidlertid ble det en anstrengt økonomi i selskapet, slik at skogene syd i Stange kom på salg rundt 1820.
 

Hvem er vi?

Publisert: 15.12.10
Romedal og Stange almenninger er to store skogeiendommer beliggende på Østlandet, nærmere bestemt på Hedemarken. Eiendommene fremstår som svært veldrevne. Investeringene på eiendommene er store sammenlignet med gjennomsnittet av skogbruket i Norge. Årsaken er at eierne er opptatt av å tenke langsiktig.