Hopp til innholdet

Småviltjakt

Småviltjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Tilhørighet til Stange Almenning har eiendommer innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune, og tilhørighet til Romedal Almenning har eiendommer innenfor gnr. 211-405. Det er også åpnet for småviltjakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Det drives et aktivt viltstell i begge allmenningene, og det utarbeides blant annet egne skjøtselsplaner for skogsfuglleiker.

Begge allmenningene tilbyr rabatterte jaktkort for ungdom (16-23 år).

De med tilhørighet til Romedal Almenning kan løse felles jaktkort som også gir mulighet til å jakte i Stange Almenning. De med tilhørighet til Stange Almenning har ikke mulighet for felles jaktkort.

Regelverk finnes lenger ned på denne siden. Jaktkort kan løses i vår nettbutikk. I nettbutikken velger man den allmenningen man hører til, og deretter bruksrett, innenbygds, utenbygds eller gjest.

Det er ingen jaktfeltgrenser på småviltjakt.