Hopp til innholdet

Regler og retningslinjer

Her finner du regler og retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Romedal Almenning og Stange Almenning.

Vi oppfordrer alle til å benytte vår BruksrettsportalTa kontakt med allmenningskontoret dersom du ikke får logget deg på.

Enhver bruksberettiget er pliktig til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk før det søkes ytelser.

Du må ha et pdf-program som f.eks. Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentene.