• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Regler og retningslinjer

Her finner dere regler og retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Romedal Almenning og i Stange Almenning.

Vi oppfordrer alle til å benytte vår BruksrettsportalTa kontakt med allmenningskontoret dersom du ikke får logget deg på.

Enhver bruksberettiget er pliktig til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk før han søker ytelser.

 

 

Du må ha Acrobat Reader for å lese pdf-dokumentene.

LAST NED ACROBAT READER