Hopp til innholdet

Rovviltjakt

Informasjon om jakt på større rovdyr vil komme her i den utstrekning det åpnes for slik jakt (lisens- og kvotejakt). Øvrig rovviltjakt er beskrevet nærmere under reglement nedenfor.

Rovviltjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Tilhørighet til Stange Almenning har eiendommer innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune, og tilhørighet til Romedal Almenning har eiendommer innenfor gnr. 211-405. Det er også åpnet for rovviltjakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Reglement

Reglementet ligger som egen fil.

NJFF Hedmark har ledet prosjektet «På spor etter rødreven» siden oppstarten 1.1.2010. Her ble alle felte rever registrert. Prosjektet betalte ut godtgjørelse for revene som ble tatt ut. Med virking fra 1.7.2021 er prosjektet avsluttet. Som følge av overnevnte endringer, har RASA sammen med de to JFF vi har avtale med, endret regelverket for beskatning av rovvilt fra 2022. Detaljene for dette finnes i regelverket.

Priser og jaktkort

Fra 2022 innføres eget jaktkort for mindre rovviltarter. Videre kan de som har løst småviltkort, hjortekort, rådyrkort, beverkort, eller jaktkort for elg jakte rovvilt. Oppsamling av rovdyrpoeng gir mulighet for gratis småviltkort påfølgende sesong. Detaljene for dette finnes i regelverket.

Fra 01.01.2024 selges rovviltkort via Inatur. Søk etter Romedal Almenning eller Stange Almenning, eller følg lenkene under:

Rovviltkort for Romedal Almenning (på Inatur)

Rovviltkort for Stange Almenning (på Inatur)