Hopp til innholdet

Turstier og løyper

Merking og rydding av turstier foregår jevnlig, og det er mer enn 100 km merkede stier i allmenningene.

For detaljer henvises det til de lokale turstilagene:

Skiløyper finnes på østsiden av Harasjøen, mot Åssaga og Pruterud samt videre derfra i Romedal Almenning. I Stange Almenning finnes det løyper fra Mjøsli mot Ottsjøen, Korpbergsvegen og i området ved Knuken.

Noen av løypene finnes i oversikten på skisporet.no og noen av dem ligger også som turforslag på ut.no: