Hopp til innholdet

Hjortejakt

Hjortestammen i Stange har holdt seg tilnærmet på samme nivå de siste 5 årene. RASA samarbeider fortsatt godt med andre jaktområder i kommunen og viltnemnda.

Hjortejakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Tilhørighet til Stange Almenning har eiendommer innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune, og tilhørighet til Romedal Almenning har eiendommer innenfor gnr. 211-405. Det er også åpnet for hjortejakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Reglement

Det er utarbeidet ny driftsplan for hjort. Fra 2018 er minstearealet på 25.000 daa. Nye kvoter utarbeides av Stange kommune. Jakttidsrammen er 1. september til 23. desember.

Hjortejakta for 2023 er organisert slik:

  • 1. september til og med 6. oktober: Hjortekort + elgjaktlagene (med tilleggskort)
  • 7. oktober til og med 12. november: Elgjaktlagene
  • 13. november til og med 23. desember: Hjortekort + elgjaktlagene (med tilleggskort)

Informasjon om kvoter og felling ligger i Viltrapporten. Det påhviler jegerne å holde seg oppdatert på gjenstående kvote ved å gå inn på Viltrapporten i forkant av hver jakttur. 

Priser

De som ønsker å kjøpe separate hjortekort kan henvende seg direkte til allmenningskontoret. Prisen for kortet i 2023 er kr 920,- Det tilkommer kr 75,- per kg for felte dyr.