Hopp til innholdet

Tjenesteyting

Allmenningene tar på seg ulike oppdrag utenfor egen bedrift.

Eksempler:

Restaurering av eldre tømmerbygninger. Etter hvert har vi opparbeidet en betydelig «referansebank».

Blinking (syning) av spesialtømmer i forkant av avvirkning.

Leveranser av spesialdimensjoner av tømmer.

Kontakt oss for mer informasjon!