Hopp til innholdet

Beverjakt

Beverjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Tilhørighet til Stange Almenning har eiendommer innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune, og tilhørighet til Romedal Almenning har eiendommer innenfor gnr. 211-405. Det er også åpnet for beverjakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Begge allmenningene vil normalt ha ledige beverretter for salg. Beverkort kjøpes på inatur.no fra 10.9.23. Lenker til salgssidene:

Beverkort Romedal Almenning (inatur.no)

Beverkort Stange Almenning (inatur.no)

Reglement

Jaktrett på bever gjelder fra 1. oktober til 30. april påfølgende år. Fredning fra 1. mai til 30. september. Detaljert regelverk og oversikt over jaktområder finnes i filene.

Priser

For 2023-2024 er prisen for beverkort kr 200,- (kr 100,- for bruksberettigede) inkludert ett dyr. Eventuelt tilleggskort for flere dyr koster kr 100,- (kr 50,- for bruksberettigede).