• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Romedal Almenning

Hytte ved Harasjøen, Vallset - for deg som ønsker stillhet og ro ved et idyllisk skogsvann.

Harasjøen ligger langs Fv 24 i Romedal Almenning om lag 5 km syd for Gata. Hyttefelt har 60 nye festetomter hvorav 14 har hytter under oppføring.

Kostnader: Innfestningsavgift fra ca. kr. 190.000,- per tomt Årlig festeavgift er for tiden kr. 6700,-

Nysgjerrig? Se våre videosnutter og ta kontakt med -

Jørgen på: jorgen.nermo@rasa.no, tlf: 905 10 869