• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Romedal Almenning

Nyhet i august 2020 er at visningshytta vi oppførte sammen med Saltdalshytta nå er solgt.

Allmenningen vil nå gå i forhandlinger med hytteleverandører om oppføring av ny visningshytte.

Fra og med 2020 har DNB Eiendom v/ Morten Iversen tatt over bortfesting av tomtene. Han kan treffes på morten.iversen@dnbeiendom.no eller på tlf. 920 30 933

Hytte ved Harasjøen, Vallset – for deg som ønsker stillhet og ro ved et idyllisk skogsvann.

Harasjøen ligger langs Fv 24 i Romedal Almenning om lag 5 km syd for Gata. Hyttefeltet har 60 nye festetomter hvorav 17 er bebygd.

Harasjoen Syd hyttefelt kart 2020 08

Kostnader:
Innfestningsavgift kr. 230.000,- per tomt
Årlig festeavgift er for tiden kr. 6900,-

Nysgjerrig? Se våre videosnutter.