• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bever

Begge almenningene har beverretter for salg. Ta kontakt med almenningskontoret for mer informasjon.

Det vil normalt være ledige beverretter i almenningene. Alle jegere med relasjoner til almenningen (koieleiere og hytteeiere) kan søke jakt hos oss.