• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bever

Begge almenningene har beverretter for salg. Ta kontakt med almenningskontoret for kort.

Innbygdsboende Utenbygdsboende
200 per dyr 400 per dyr

Det vil normalt være ledige beverretter i almenningene. Alle jegere med relasjoner til almenningen (koieleiere og hytteeiere) kan søke jakt hos oss.