Hopp til innholdet

Elgjakt

Jakttider

I 2023 varer elgjakta fra lørdag 7. oktober til søndag 12. november. Det er opphold i småviltjakta første uka av elgjakta, det vil si 7.-13. oktober.

Kort informasjon om vilkår for jakt

Prismodell for jakt inneholder jaktkort for faste medlemmer i jaktlagene og kilospris for felte dyr. Redusert pris på jaktkort for ungdom under 25 år. Det vil være adgang for jaktlagene å ha med rekrutteringsjegere og gjestejegere på dagskortbasis.

Det vil kunne bli stilt krav til jaktlagene om å leie tilhørende koie som et tillegg til jaktavtalen.

Elgjakta i allmenningene er i utgangspunktet forbeholdt innenbygdsboende jegere. For å klassifiseres som innenbygdsboende jaktlag må mer enn halvparten av jaktlagets medlemmer inkludert jaktleder være bosatt i det bygdelaget som de respektive allmenningene dekker (Romedal og Stange). Det er også mulig for jaktlag som ikke er innenbygds å søke.

Det stilles videre krav til jaktlederkurs for jaktleder og nestleder, ettersøkshund og et dokumentert godt treningsgrunnlag på skytebanen før jaktstart (utvidet krav til antall treningsskudd).

Jaktavtaler inngås for en 5-årsperiode. Det vil bli utdelt årlige kvoter etter bestemmelser i bestandsplan (ny bestandsplan utarbeides våren 2023).

Hvordan søke?

Søknadsfristen for perioden 2023-2027 har utløpt. Spørsmål rettes til Gaute Nøkleholm, gaute.nokleholm@rasa.no / 41442992

Oversikt over jaktfelt i Romedal Almenning

Jaktfeltnr.JaktfeltnavnCa. areal (dekar)Min. ant. jegere
1Brunstadmarka125006
2Bygdeberget130006
3Siltjernsberget160006
4Høgfallet160006
5Stentjernsmarka150006
6Grasberget160006
7Gåsvassdalen110006
8Rasalia110006
9Malungen2300010
10Gammelseterberget2200010
11Gaustadseterberget2500010
12Oppsalskogen2200010
13Skoberget1800010
14Tronshatten2300010

Oversikt over jaktfelt i Stange Almenning

Jaktfeltnr.JaktfeltnavnCa. areal (dekar)Min. ant. jegere
1Rundhaugen125006
2Langfalla125006
3***Busterud***135006
4/5**Elgmyra/Ottvangen**200008
6Romseterberget120006
7Åberget125006
8Knuken125006
9Rasaberget125006
10Remmenvangen95006

** Elgmyra og Ottvangen jaktfelt slås sammen til et jaktfelt med nordgrense langs Spitalsvegen. Områder som unntas fra jakt rundt hyttefelt økes noe.

*** Jaktfeltgrense endres noe ved at sørgrense mot terreng 4/5 flyttes til Spitalsvegen.