• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Fiske

Alt fiske inkludert krepsing forvaltes av lokale Jeger og Fiskeforeninger.

I Romedal Almenning finner du nødvenig informasjon på: www.njff.no/rvjff

Stange Almenning har gjort avtale med: www.njff.no/stange