Hjort

Hjortestammen i Stange er sterkt økende. Almenningene er i tett dialog med viltnemnda. Det pågår for tiden et program med merking av individer for å kunne følge med på bestandsutviklingen.

 

Jaktpriser for hjortejakt vil ikke bli publisert på sidene våre. Begrunnelsen for dette er å finne i at prisene er regulert i kontrakter mellom almenningene og de enkelte jaktlagene.

 

Det er utarbeidet ny driftsplan for hjort. Fom 2013 er minstearealet redusert fra 60.000 til 25.000 daa. Nye kvoter utarbeides av Stange kommune. Jakttidsrammen er 1.september til 15. desemeber

Hjortejakta er i almenningene er lagt til elgjaktlagene.