• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Hjort

Hjortestammen i Stange har holdt seg tilnærmet på samme nivå de siste 5 årene. RASA samarbeider fortsatt godt med andre jaktområder i kommunen og viltnemnda.

Det er utarbeidet ny driftsplan for hjort. 2018 er minstearealet på 25.000 daa. Nye kvoter utarbeides av Stange kommune. Jakttidsrammen er 1. september til 23. desember.

Hjortejakta i allmenningene er organisert slik: 1.9.-4.10. Hjortekort + elgjaktlagene. 5.10.-10.11. Elgjaktlagene. 11.11. - 23.12. Hjortekort + elgjaktlagene.

De som ønsker å kjøpe separate hjortekort kan henvende seg direkte til allmenningskontoret. Prisen for kortet i 2019 er kr. 640,- Det tilkommer kr. 65,- per kg for felte dyr. Kvoter og felling styres via Viltrapporten.