• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rådyr

Rådyrjakta averteres nå for 5 år (2018-2022).

Jakta forgår på 3 + 1 (fellesområde) i RA og 9 + 1 (fellesområde) i SA. Kvotene og antall lag på de enkelte felt er varierende.

Kartene viser inndelingen i "hovedbølet" i Stange Almenning. Feltene A - F er Wedelskogene (ikke vist i egne kart da det kun er små felt med plass til 1 (2 lag). Kartet for Romedal Almenning har også ett jaktfelt mer enn i forrige periode.

For detaljer henvises det til regelverket og kartene til høyre på denne siden.