• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rovvilt

Informasjon om jakt på større rovdyr vil komme her i den utstrekning det åpnes for slik jakt. Øvrig rovviltjakt er beskrevet nærmere under reglement nedenfor.

Det er ikke eget jaktkort for mindre rovviltarter. Ordinært småviltkort må løses. Videre kan de som har løst hjortekort, rådyrkort, beverkort, eller jaktkort for elg jakte rovvilt. 

Reglementet ligger som egen link.

Når det gjelder revejakt inngår denne i et større prosjekt organisert gjennom Hedmark Jeger- og Fiskeforening. Ved å gå inn på hjemmesiden deres www.njff.no/hedmark kan du hente nødvendig informasjon. Premiering og nærmere retningslinjer for revejakta finner du på deres hjemmeside ovenfor.