Rovvilt

Informasjon om jakt på større rovdyr vil komme her i den utstrekning det åpnes for slik jakt. Øvrig rovviltjakt er beskrevet nærmere under reglement nedenfor

Det er ikke eget jaktkort for mindre rovviltarter. Ordinært småviltkort må løses. Se priser under småviltjakt.

Ordningen med egne rovviltkort opphørte for 2 år siden. Heretter må du løse ordinært småviltkort for å jakte rovvilt. Vi har en egen premiering for felling av rovvilt.

Når det gjelder revejakt inngår denne i et større prosjekt organisert gjennom Hedmark Jeger- og Fiskeforening. Ved å gå inn på hjemmesiden deres www.njff.no/hedmark kan du hente nødvendig informasjon.

Premiering og nærmere retningslinjer for revejakta finner du på hjemmesiden ovenfor.