• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Småviltjakt

Småviltjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. 

Det er også åpnet for småviltjakt for alle som leier koier i almenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss. Det drives et aktivt viltstell i begge almenningene, og det utarbeides blant annet egne skjøtselsplaner for skogsfuglleiker.

For å finne regelverk samt løse jaktkort, henviser vi til vår nettbutikk som ligger øverst til høyre på sida. I nettbutikken velger man den almenningen man hører til, deretter velger man bruksrett, innenbygds, utenbygds eller gjest.