Hopp til innholdet

Småviltjakt

Småviltjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Tilhørighet til Stange Almenning har eiendommer innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune, og tilhørighet til Romedal Almenning har eiendommer innenfor gnr. 211-405. Det er også åpnet for småviltjakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Det drives et aktivt viltstell i begge allmenningene, og det utarbeides blant annet egne skjøtselsplaner for skogsfuglleiker.

Begge allmenningene tilbyr rabatterte jaktkort for ungdom (16-23 år).

De med tilhørighet til Romedal Almenning kan løse felles jaktkort som også gir mulighet til å jakte i Stange Almenning. De med tilhørighet til Stange Almenning har ikke mulighet for felles jaktkort.

Regelverk finnes lenger ned på denne siden. Fra 01.01.2024 selges småviltkort via Inatur. Søk etter Romedal Almenning eller Stange Almenning, eller følg lenkene under:

Småviltkort for bruksberettigede og innenbygdsboende i Romedal Almenning (på Inatur)

Småviltkort for koieleiere, festere av hyttetomt og gjestejegere i Romedal Almenning (på Inatur)

Småviltkort for bruksberettigede og innenbygdsboende i Stange Almenning (på Inatur)

Småviltkort for koieleiere, festere av hyttetomt og gjestejegere i Stange Almenning (på Inatur)

Det er ingen jaktfeltgrenser på småviltjakt.