Hopp til innholdet

Kontakt oss

RASA er en forkortelse for Romedal Almenning og Stange Almenning.

Adresse

Vi har felles kontor på Egerom, Vallsetvegen 297, 2330 Vallset

E-post

Romedal Almenning
romedal.almenning@rasa.no

Stange Almenning
stange.almenning@rasa.no

Åpningstider

Mandag-fredag
kl. 8.00-15.30

Org.nr.

Romedal Almenning
939 977 066

Stange Almenning
916 187 726

Kontaktinformasjon Egerom selskapslokaler:

Janiche Haugerud, tlf. 928 68 477