Hopp til innholdet

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Romedal Almenning og Stange Almenning. I disse retningslinjene finner du informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn og kontaktinformasjon.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Romedal Almenning og Stange Almenning ved allmenningsbestyrer er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på stange.almenning@rasa.no / romedal.almenning@rasa.no eller ringe oss på 62 58 53 60. Postadressen vår er Vallsetvegen 297, 2330 Vallset.

Fra hvem eller hvor samler vi inn personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysninger som du har valgt å utlevere til oss. Vi lagrer opplysninger når du sender oss en e-post eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i våre tjenester. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer i kommentarfelt, skjema eller lignende på våre sider.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine blir kun behandlet av de ansatte i Romedal Almenning og Stange Almenning og av våre databehandlere. Vi vil aldri dele personopplysningene dine med andre aktører.

Overfører vi personopplysningene dine utenfor EU/EØS?

Vi overfører ingen personopplysninger utenfor EU/EØS.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av personopplysningene dine?

Ifølge Personopplysningsloven har du flere rettigheter som du kan bruke for å påvirke vår behandling av personopplysningene dine.

Rett til å trekke tilbake samtykke og til å motsette seg behandling
Som kunde eller bruksberettiget hos oss har du rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Når du trekker tilbake samtykket, vil det gjelde umiddelbart. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du vil da ikke kunne stå i vårt kunderegister, kan heller ikke være kunde hos oss.

Innsynsrett
Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger om deg. Du kan få innsyn i personopplysningene og be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg.

Rett til korrigering
Du har rett til å be om korrigering av uriktige personopplysninger om deg, samt å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting («retten til å bli glemt») og begrensning av behandling
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder for eksempel når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til behandlingen.

Du har også rett til å be Romedal Almenning og Stange Almenning om å begrense sin behandling av personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når du bestrider personopplysningenes nøyaktighet, eller hvis behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker sletting av personopplysningene, men heller ber om begrenset behandling.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet
Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet. Denne retten er uten forbehold for andre administrative eller rettslige tiltak.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å be oss om å overføre deler av personopplysningene dine til et annet firma (dataportabilitet). Denne retten gjelder for personopplysninger som du har utlevert til oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt.

Hvordan og hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Personopplysningene blir behandlet av de ansatte i Romedal Almenning og Stange Almenning, og blir lagret i nettbutikken vår og i regnskapsprogrammet Visma Business.

Kort forklart behandler vi opplysningene dine for følgende formål:

  • For å opprette og vedlikeholde en kundekonto og gi deg riktig informasjon om ditt kundeforhold.
  • For å kunne behandle bestillinger og gjennomføre kjøp og levere produkter til deg i nettbutikken vår.
  • For å kommunisere med deg på epost og SMS i forbindelse med våre produkter og tjenester.
  • For å overholde gjeldende lovverk (forbruker- og regnskapslov).

Vi må behandle personopplysningene dine for å gjennomføre et kjøp for deg i nettbutikken vår. I tabellen kan du finne mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene dine (formålet med behandlingen) og vårt rettslig grunnlag for behandlingen.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine? Hvilke personopplysninger behandler vi? Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?
For å administrere kjøpet ditt, for eksempel for å vite hvem vi inngår en avtale med, for å bekrefte kjøpet, for å levere kjøpet. Navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefonnummer, evt jegernummer, evt bilnummer og valgt betalingsmåte Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre er kjøp for deg.
For å kunne gi deg riktig informasjon og service rundt ditt kundeforhold. Navnet ditt, kontaktinformasjon og annen informasjon du har utlevert. Behandlingen er nødvendig for å kunne ha et kundeforhold til deg.

Personvernpolicy ble vedtatt av Romedal Almenning og Stange Almenning 1. september 2018.