Hopp til innholdet

Om Stange Almenning

Stange Almenning ble solgt til trelasthandlere i 1668. De neste 100 årene var det flere forskjellige eiere. I 1787 kjøpte familien Anker i Christiania allmenningen. Imidlertid ble det en anstrengt økonomi i selskapet, slik at skogene syd i Stange kom på salg rundt 1820.

Stange Almenning ble i 1822 kjøpt tilbake av 112 bønder i Stange. Kjøpet innbefattet områdene hvor de hadde sin bruksrett. De opprettet da Stange Almenning som en bygdeallmenning. I ettertid er det kjøpt inntil flere skogeiendommer i Stange og Eidsvoll.