• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Våre ansatte

Gaute Nøkleholm

ALMENNINGSBESTYRER
E-post
gaute.nokleholm@rasa.no
E-post
jorgen.nermo@rasa.no

Even Sveen

DRIFTSSJEF
E-post
even.sveen@rasa.no

Mona Edvardsen

KONTORMEDARBEIDER

Hege Rønningen

KONTORMEDARBEIDER

Ivar Nordhaug

PRODUKSJONSARBEIDER

Jørn Harald Sørli

PRODUKSJONSARBEIDER

Roar Martinsen

PRODUKSJONSARBEIDER

Jonny Håkensen

PRODUKSJONSARBEIDER

Bjørn Ramseth

PRODUKSJONSARBEIDER

Rune O. Brenna

KONSULENT
E-post
rune.brenna@rasa.no