• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Kart

Under finner du kart over eiendommene våre, ajour per 2002. Papirversjon av kart over Stange Almenning kan kjøpes på allmenningskontoret. Kart over turstier i Romedal Almenning kan kjøpes av Romedal Almenning Turstilag.

 

Oversiktskart, små bildefiler

Romedal Almenning (0,5 MB)

Stange Almenning (0,5 MB)

 

Detaljert kart, middels store bildefiler

Romedal Almenning sør (5,1 MB)

Romedal Almenning nord (5 MB)

Stange Almenning (5,4 MB)

 

Detaljert kart, store PDF-filer

Romedal Almenning sør PDF (29,4 MB)

Romedal Almenning nord PDF (29,4 MB)

Stange Almenning PDF (15,6 MB)