• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Skogsbilvegene i RASA

Denne kartbasen inneholder oversikt over alle våre skogsbilveger. Her finner du hvilke veger som til enhver tid er åpne for kjøring mot avgift. Vegene stenges uten forhåndsvarsling, men ingen blir låst inne.

Oversikt over skogsbilvegene