• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Turstier og løyper

Planavdelingen i Stange kommune har i forbindelse med Friluftlivets år 2005"
revidert 1995-utgaven av tursti- og skiløypekart i Stange. Folderen "På tur
i Stange" inneholder en oversikt over godt merkede turstier og skiløyper. I
tillegg mye nyttig informasjon vedrørende friluftsliv og naturopplevelser i
Stange.

Merkede løyper i Stange kommune