Hopp til innholdet

Alfarheim

UtleidVed helårsvei

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Stor koie oppført i 1948 til bruk i forbindelse med felleshusholdning for skogsarbeidere. Koia er i reisverk, og inneholder flere rom i første etasje. I tillegg er det en sovealkove på hemsen.

Fasiliteter

Koia har gjennomgått en fullstendig renovering høsten 2011. Ny grunnmur og fullisolerte gulv i alle rom. Nye vinduer. Begge inngangspartiene er også ombygd. Koia egner seg svært godt for en større familie som vil ha et sted som er lett tilgjengelig.

Størrelse

10,6 x 7,6 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Like inntil vegen opp til Løvlia/Pruterud. Her finner du et godt utbygd skiløypenett som kjøres med løypemaskin hele sesongen. Kort veg til badeplass og fiskemuligheter ved Skåltjernet (Gjetholmsjøen) på sommerstid.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Kun behov for årlig forefallende vedlikehold.

Tilbake til oversikt