Hopp til innholdet

Attenteigskoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Koia er å betrakte som ei jaktbu.

Størrelse

Grunnflate ca. 18 kvm

Leietid

Utleid ut 2024

Beliggenhet

Sommerstid er du ved inngangsdøra etter 2 minutter på beina. Et besøk på vinteren krever 20 minutter på ski så fremt vegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert tidlig på 2000-tallet. Dermed er det kun behov for årlig vedlikehold med tanke på normal slitasje.

Tilbake til oversikt