Hopp til innholdet

Bakkevik

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

En av våre større tømmerkoier, med flere rom. 

Fasiliteter

God plass til en mellomstor familie.

Størrelse

6,5 x 5,5m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger i den syd-østlige delen av Stange Almenning. Det er 10 minutter å gå fra bilveg om sommeren. På vinterstid vil koia være tyngre tilgjengelig hvis det ikke er brøytet veg i forbindelse med skogsdrift.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er restaurert med blant annet nytt inngangsparti.

Tilbake til oversikt