Hopp til innholdet

Bergkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med to rom, oppført 1946.

Fasiliteter

Dette er en av våre romsligste tømmerkoier.

Størrelse

7,5 x 5,4 m

Leietid

Utleid ut 2023

Beliggenhet

Koia ligger fint til på en liten haug vis a vis fellessetra på Sorten, ca. 500 meter fra sjøen. Sommerstid er det bilveg like fram. På vinteren må du beregne 45 minutter på ski i oppkjørt løype. Stedet er et meget godt utgangspunkt for naturopplevelser av ulike slag. Leietransport ved hjelp av snøscooter for frakting av utstyr kan avtales.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia har gjennomgått en komplett renovering, og det er kun behov for ordinært vedlikehold de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt