Hopp til innholdet

Bergsjøvangen Nord

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie oppført i reisverk. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Koia består av 2 rom og har god plass for en familie på opptil 6 personer i forbindelse med kortere opphold.

Størrelse

9,5 x 5,1 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia har en meget fin beliggenhet ca. 75 meter fra vannkanten i nordenden av Bergsjøen. Foruten et godt fiske så vel om sommeren som isfiske vinterstid, innbyr sjøen til annen vannaktivitet som bading m.m. Stedet er lett tilgjengelig til alle årstider. Bilveg helt frem på sommeren og maks. 10 minutter på ski om vinteren. Ligger på samme tun som Bergsjøvangen Syd.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er jevnt godt vedlikeholdt med tilleggsisolering og nytt tak.

Tilbake til oversikt