Hopp til innholdet

Bergsjøvangen Syd

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie oppført i reisverk. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Romslig koie med god planløsning tilpasset kortere ferieopphold.

Størrelse

9,5 x 5,1 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia har en meget fin beliggenhet ca. 75 meter fra vannkanten i nordenden av Bergsjøen. Foruten et godt fiske så vel om sommeren som isfiske vinterstid, innbyr sjøen til annen vannaktivitet som bading m.m. Stedet er lett tilgjengelig til alle årstider. Bilveg helt frem på sommeren og maks. 10 minutter på ski om vinteren. Ligger på samme tun som Bergsjøvangen Nord.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert sommeren 2007. Kun behov for årlig vedlikehold med tanke på normal slitasje.

Tilbake til oversikt